Adaptační kurz školní rok 2017-2018

Informace pro rodiče – adaptační kurz

 

Adaptační kurz je určen žákům 1. ročníků, probíhá v době vyučování, proto je pro žáky povinný.

Jedním z úkolů kurzu je ulehčit žákům nástup do nového kolektivu, seznámit je s novými spolužáky i třídními učiteli, rychleji se začlenit do kolektivu, navodit pozitivní sociální klima třídy, posílit pocit odpovědnosti vůči vlastní osobě i kolektivu.

Kurz bude probíhat ve dnech 26. -27. září 2017 v areálu Trhanovského zámku (u Domažlic) .

Sraz: 26. 9. – 7,30 hod na vlakovém nádraží ve Stodu

Ukončení: 27. 9. – příjezd vlaku – 12,14 hod., následuje samostatný odjezd žáků domů Stravování: plná penze – v ceně

Potřeby nutné vzít s sebou: sportovní oblečení (i náhradní), sportovní obuv, přezůvky, psací potřeby, sešit nelinkovaný A4, šátek, pláštěnka, kapesné, hygienické potřeby, léky, spací pytel

Cena kurzu:

Žáci se budou finančně podílet částkou – 550,-Kč. Tuto částku jsou žáci povinni zaplatit

4. 9. 2017 třídním učitelům.

Náplň kurzu: seznamovací hry, komunikační aktivity, sebepoznávací a seberegulační techniky, relaxační techniky, sportovní aktivity, kolektivní hry zaměřené na spolupráci, turistika, vytvoření pravidel pro komunikaci ve třídě

 

Kurz bude probíhat ve spolupráci s výchovným poradcem, školním metodikem prevence

 a třídními učiteli.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odstřihnout a vrátit zpět podepsané třídnímu učiteli 4. 9. 20117

 

Jméno a příjmení žáka/žákyně:

 

Poučení žáků o BOZP v době účasti na aktivitách AK

Třída: Třídní učitel (-ka):

Účastníci kurzu se po celou dobu konání akce chovají v souladu s Řádem školy tak, aby svým jednáním nepoškodili dobré jméno své a školy. Zvláště je zakázáno v průběhu akce se chovat hlučně, poškozovat cizí majetek, kouřit, pít alkohol a ohrožovat zdraví své i ostatních. Žáci dbají pokynů pedagogického dozoru a pracovníků navštívených zařízení. Dále prohlašují, že jim nejsou známy zdravotní ani jiné důvody, které by jim nedovolovaly zúčastnit se adaptačního kurzu.

V případě nenadálé situace, případně krizové situace se obrátí na:

  1. Pedagogický dozor
  2. Pracovníky zařízení
  3. Záchrannou službu (telefon 155)
  4. Městskou policii (telefon 156)
  5. Policii ČR (158)
  6. Hasičský záchranný sbor (telefon 150)

Podpis rodičů:                                                                            Datum:

 

Příloha pro tisk 21

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí