1. září 2015 nástup žáků do školy a na odborný výcvik

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice

 

1. září 2015 začínají ve škole v 8.00 hod. tyto třídy:

M2.S (mechanik seřizovač)

K2.B (obráběč kovů)

S2.T (strojní mechanik, truhlář)

K2.A (kadeřník)

G3. (gastronomie)

G4.K (gastronomie, kosmetické služby)

P1. (nástavba podnikání)

! M4.S (mechanik seřizovač) – v 7:00 hodin (info k praxi)

! K3.B (obráběč kovů) – v 7:00 hodin (info k praxi)

 

Na odborném výcviku na pracovištích jednotlivých oborů vzdělání v 7.00 hod. tyto třídy:

M3.S (mechanik seřizovač)

T3.K (truhlář, kuchař-číšník)

S3. (strojní mechanik)

K3.A (kadeřník)

G2.K (gastronomie, kosmetické služby)

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí