Tvorba výukových modulů pro službové obory SOU Domažlice a jejich implementace do výuky, registrační číslo CZ.1.07/1.1.30/02.0037

 PROJEKT BYL UKONČEN

 logo tvorba výukových modulů

 Název projektu: Tvorba výukových modulů pro službové obory SOU Domažlice a jejich implementace do výuky

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.30/02.0037

 

Souhrnné informace o projektu

Skutečná doba realizace projektu: 1. 3. 2013 – 28. 2. 2015 (celkem 24 měsíců)

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy: 02

Název výzvy: Plzeňský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

Typ projektu: Grantový

 Popis projektu

Projekt je určen žákům tříletých oborů vzdělávání zakončených výučním listem – Kuchař číšník, Kadeřník, žákům čtyřletých oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou - Gastronomie, Kosmetické služby a žákům nástavbového studia oboru Podnikání. V rámci projektu bude vytvořeno sedm výukových modulů, které budou dále cíleně využívány pro účely výuky uvedených oborů s využitím moderní ICT a další techniky v odborných předmětech a odborném výcviku.

 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

 

Interaktivní výukový modul je zaměřen na „TVAROVÁNÍ VLASŮ“ a je určen tříletému oboru Kadeřník.

Zahrnuje předměty: Odborný výcvik, Technologie, Materiály,  Zdravověda

Tímto projektem jsou podpořeni žáci ze všech třech ročníků. Vytvořený výukový modul je cíleně využíván pro účely výuky uvedeného oboru s využitím moderní ICT a další techniky.

Díky projektu naše škola získala MikroCameru, která má všestranné použití v dermatologii a trichologii. Slouží k analýze stébla vlasu, vlasové pokožky a vlasového kořínku. Funguje na principu mikroskopu, kde se zvětšený obraz přenese na monitor, a tak kadeřník i klient vidí daný stav vlasů. Po té lze určit diagnózu a odhalit počáteční stádia obtíží. Vybavení kadeřnického pracoviště bylo rozšířeno o dva moderní sušící přístroje na rameni. Tento modul je vytvářen s ohledem na potřeby žáků a trh práce.

1

Dát žákům prostor pro vlastní názor při tvorbě výukového modulu

Zvýšit motivaci žáků

Zvýšit efektivitu výuky

2

Zájemci o stažení těchto zpracovaných prezentací se mohou obrátit na metodika pracovního týmu -  Bc. Marcela Drahonská

Interaktivní výukový modul „Využití počítačů v účetnictví“

Jedná se o interaktivní výukový modul „Využití počítačů v účetnictví“, který je určen pro 1. a 2. ročník oboru Podnikání nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou. V rámci tohoto projektu žáci získají teoretické a praktické znalosti vedení účetnictví a daňové evidence na počítači pomocí účetního a podnikového softwaru Altus Vario, který umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci pro fyzické a právnické osoby jak pro plátce i neplátce DPH. Místo tvorby a ověřování modulu je na SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640.Tento software obsahuje všechny potřebné moduly - adresář, objednávky, nákup a prodej, fakturaci, sklady, vedení mezd, homebanking atd.

Žáci budou zvládat:

* Základní principy vedení účetnictví na počítači

* Vyhotovování účetních a daňových dokladů

* Základní moduly účetních programů, vazby mezi moduly

* Účtování základních účetních operací v jednotlivých modulech

* Problematiku evidence DPH a zpracování daňového přiznání

* Vytvořit výstupy z účetního programu pro řízení firmy i pro kontrolní orgány

V rámci potřebného vybavení byl zakoupen a nainstalován do počítačových učeben SOU Domažlice i Stod účetní a ekonomický software Altus Vario. Všichni členové projektového týmu jsou proškoleni o vedení účetního softwaru Altus Vario. Školení probíhalo v učebnách SOU Domažlice ve dnech 17. a 18. února 2014. V současné době probíhá ověřování vytvořených materiálů ve výuce předmětu účetnictví, ekonomika, marketing a management.

 1

Zájemci o stažení těchto zpracovaných prezentací se mohou obrátit na metodika pracovního týmu - Ing. Iveta Vlčková 

Interaktivní výukový modul je zaměřen na „Suchou pedikúru“ a je určen čtyřletému oboru Kosmetické služby.

Zahrnuje předměty: Odborný výcvik, Kosmetika, Zdravověda

Tímto projektem jsou podpořeni žáci z prvního a čtvrtého ročníku. Vytvořený výukový modul je cíleně využíván pro účely výuky uvedeného oboru s využitím moderní ICT a další techniky.

Díky projektu naše škola získala přístroj a suchou pedikúru. Suchá (přístrojová) pedikúra je moderní metoda ošetření pomocí vysokootáčkových fréz tzv. nasucho. Práce probíhá na dezinfikovaných nohách, odbroušením postižených míst brusnými nástavci. Ošetření se provádí výbrusem frézkami z vysoce kvalitních materiálů. Zrohovatělá kůže je odstraňována fyziologicky přirozeným způsobem – broušením, při kterém nedochází k porušení integrity kůže. Nejrozšířenější problémy např. kuří oka, zarostlé nehty, deformované nehty, hyperkeratózy a různé praskliny se odstraňují výbrusem bez bolesti a krvavých poranění.

Tento modul je vytvářen s ohledem na potřeby žáků a trh práce.

Suchá ped.

Zájemci o stažení těchto zpracovaných prezentací se mohou obrátit na metodika pracovního týmu - Jolana Fialová

Interaktivní výukový modul „ Maso a jeho zpracování s využitím moderních technologií“ je určen žákům tříletého oboru vzdělání zakončeným výučním listem Kuchař-číšník, žákům čtyřletého oboru vzdělání zakončeným maturitní zkouškou – Gastronomie.

Projekt zahrnuje výchovu ke správné výživě, pomáhá vytvářet návyky hospodárného využití potravin, dodržování hygienických zásad, napomáhá k odstranění nevhodného zpracování základních druhů masa a nezdravých jevů ve výživě. Jednotlivé soubory jsou doplněny o fotografie.

Cílová skupina žáků se postupně seznámí se zpracováním jednotlivých druhů masa s využitím moderních druhů technologického zařízení konvektomatu a grilovaní desky. Nedílnou součástí projektu je vybavení odborné učebny o konvektomat a grilovaní desku.

Obsah modulu vychází z aktuálních potřeb zaměstnavatelů v oblasti pohostinství a společného stravování což přispěje ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
maso a jeho zpracování
 
Zájemci o stažení těchto zpracovaných prezentací se mohou obrátit na metodika pracovního týmu - Jiřina Šlaisová

Závěrečná konference

Ve čtvrtek 12. února 2015 se v prostorách Středního odborného učiliště v Domažlicích uskutečnila závěrečná konference projektu „Tvorba výukových modulů pro službové obory SOU Domažlice a jejich implementace do výuky (reg. číslo CZ.1.07/1.1.30/02.0037)“. Cílem konference bylo seznámit pozvané hosty s výsledky práce jednotlivých pracovních týmů a představit jim výstupy projektu, které umožňují výrazné zkvalitnění výuky službových oborů na SOU Domažlice.

Konference se z řad pozvaných hostů za Krajský úřad PK zúčastnili Ing. Karel Holan , vedoucí oddělení řízení OPVK a Ing. Josef Vacikar. Za Úřad práce Domažlice pan ředitel Ing. Zdeněk Písařík, za město Domažlice místostarosta pan Stanislav Antoš, za OHK Domažlice paní ředitelka Olga Votavová, za školskou radu Ing. Luboš Polívka, za zaměstnavatele paní Martina Vogeltanzová a další hosté.

Po představení projektu a zhodnocení průběhu jeho realizace, následovalo vystoupení metodiků jednotlivých pracovních týmů, v jehož rámci došlo k představení všech výstupů projektu. Nově vytvořené výukové materiály tak postupně představila paní Jiřina Šlaisová za modul „Maso a jeho zpracování s využitím moderních technologií, Ing. Iveta Vlčková za modul „Využití počítačů v účetnictví“, Bc. Marcela Drahonská za modul „Zdravé vlasy“, paní Jolana Fialová za modul „Pedikúra“, Mgr. Alena Sedláčková za modul „Podnikatelské znalosti a dovednosti“, paní Eva Němcová za modul „Pokladní systém pro restauraci“ a paní Dana Burdová za modul „Tvarování vlasů“.

Po těchto příspěvcích následovala prohlídka školy zaměřená na ukázky práce žáků s nově pořízeným vybavením a technologiemi. Z projektu bylo mimo jiné pořízeno pro obor Kadeřník – mikrokamera, sušící přístroje, horké nůžky a přístroj Oxyskin; pro obor Kosmetické služby – pedikérské křeslo, přístroj pro suchou pedikúru a další nástroje a vybavení pro provádění pedikérských služeb, kamera; pro obory Kuchař číšník a Gastronomie - pokladní restaurační systém, konvektomat a grilovací deska a pro obor Podnikání – účetní a podnikatelský systém Altus Vario a interaktivní tabule. Veškeré vybavení je již využíváno ve výuce při ověřování nově vzniklých výukových materiálů.

závěrečná konference projektu 12-2-2015

IMG_20150212_151941
IMG_20150212_131406

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí