Den země 2014

22. 4. 2014 se jako již tradičně konal na SOU Domažlice Den Země, jehož cílem bylo seznámit žáky se základními principy ochrany přírody a krajiny a objasnit pojem udržitelný rozvoj.

         Žáci se v dopoledních hodinách zúčastnili exkurzí do sběrných dvorů směšného a nebezpečného odpadu, čističky odpadních vod a navštívili Sbor profesionálních hasičů v Domažlicích. Seznámili se tak s příjmem, tříděním a ekologickou likvidací směšného odpadu a odpadu ekologicky nebezpečných látek, viděli způsoby čištění odpadních vod a další ekologické zpracování aktivovaného kalu.  Ve sboru profesionálních hasičů si prohlédli techniku a dozvěděli se způsoby likvidace ekologických havárií, povodní a požárů.

         Někteří žáci připravili plakáty ke Dni Země, zahráli si hru Ekopolis – přemýšlíme o městě a shlédli dokumenty s ekologickou tématikou.

        V odpoledních hodinách žáci se svými pedagogy diskutovali o nových poznatcích a zhodnotili průběh Dne Země. Všichni se shodli na nutnosti ekologického chování celé společnosti i každého z nás, které začíná omezením používání nevratných obalů, šetřením vody a energií, tříděním odpadu, cestováním hromadnou dopravou a ohleduplným chováním k přírodě.  

Den země 2014

P4220550
P4220549
P4220548
P4220546
DSC_1242
DSC_1246
DSC_1251
DSC_6101
DSC_6104
DSC_1236
DSC_1221
DSC_1219
DSC_1210

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí