Javor

Zimní radovánky na Velkém Javoru 2017

Až na druhý pokus se letos podařilo zorganizovat mezinárodní zimní sportovní den na Velkém Javoru, který je pravidelnou společnou akcí Berufsschule Cham a SOU Domažlice. Kvůli nepřízni počasí, které v původním termínu slibovalo přívaly deště a vichřici, se česko-německá akce uskutečnila až 7. března 2017. Za SOU Domažlice a Stod se zúčastnila třicítka sportovních nadšenců z řad žáků napříč třídami a tři pedagogové jako dozor: dr. Martin Šíp, Mgr. Alena Konopíková a Ing. Jiří Baar. Přestože podmínky nebyly ani na začátku března ideální (zataženo, mírné sněžení), sportovní den se vydařil. Žáci si mohli vybrat jedno z pěti sportovních stanovišť (lyže, snowboard, biatlon, sáňky, sněžnice) a čtyři hodiny strávit na svahu Velkého Javoru se svými německými vrstevníky. Většina žáků využila též možnosti se občerstvit v německé restauraci; naproti tomu nabídka soutěžení s německými mužstvy zůstala z české strany povětšinou nepovšimnuta. Děkujeme německé straně za vzorné zorganizovaní akce a těšíme se na viděnou příští rok!

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí