Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků posledních ročníků

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků posledních ročníků
Název akce: Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků posledních ročníků
Termín akce: 13. 5. 2020 až 29. 5. 2020
Více informací na: https://www.soudom.cz/files/konzultace/informace-k-obnoven-osobn-prtomnosti-lkz-poslednch-roatnkz.pdf
výroční zpráva, informace pro žáky, informace pro veřejnost, obecné informace

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků posledních ročníků


Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí