Listopad 2013

Barmanský kurz.

Den otevřených dveří

 

LISTOPAD - MĚSÍC FILMU

Také v letošním školním roce se na SOU v Domažlicích budeme věnovat filmové výchově. Cyklus zahájíme 13. listopadu dokumentem o zachránci židovských dětí Nicholasi Wintonovi Síla lidskosti. Po hraném snímku Všichni moji blízcí je to druhé pokračování příběhu zachránce cca 700 dětí z předválečného československého území tím, že pro ně zorganizoval vlakové transporty z Prahy do Británie.

Mediální vzdělávání jako součást Jednoho světa na školách pokračuje projektem Být v obraze, do něhož jsme tentokrát vybrali dva filmy režisérky Heleny Třeštíkové, s jejímiž dokumenty Katka, René či Manželské etudy měli naši žáci možnost se seznámit již dříve, Tentokrát jsme zařadili Film Sladké století, který sleduje Alku Palkoskovou, která se stala novinářkou specializovanou na svět módy. V jejích vzpomínkách i archivních záběrech ožívá šťasný věk první republiky, ale i strádání během německé okupace. Ústřední postavou druhého dokumentu Hitler, Stalin a já je Heda Blochová.Po rozpoutání druhé světové války byla odvezena do lodžského ghetta a později deportována do Osvětimi. Protože její manžel byl odsouzen k trestu smrti, rázem se stala“zrádcem lidu“. Po srpnu 1968 odchází do emigrace.

V příbězích Čechů, kteří se vzepřeli jedné z totalit, jimiž země procházela ve 20. století (ty zachycoval televizní cyklus Neznámí hrdinové- Pohnuté osudy), jsme vybrali knihu šestnácti příběhů, které zaznamenal filmový historik PhDr. Pavel Taussig. Nejde jen o dodnes relativně známá jména, ale i o osudy neprávem zapomenuté, které se jejím prostřednictvím budeme postupně snažit žákům přiblížit. Kdo byl onen rozvědčík, po němž se jmenuje hospoda z knih Oty Pavla? Měl profesor z Drdovy povídky a Krejčíkova filmu Vyšší princip svůj reálný předobraz? A co například víme o tom, jak byl zapojen do protinacistického odboje slavný zápasník Gustav Frištenský? Věřím, že základní myšlenku projektu Jeden svět na školách, jíž je využití potenciálu dokumentárních filmů a následné hledání odpovědí na otázky, které z nich vyplývají, se nám podaří splnit. Pokud mezi sebou přivítáme i někoho z filmových tvůrců, bude to jen ku prospěchu uvedeného cyklu.

Ivan Nikl

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí