Mezinárodní konference Enersol 2014 v Otrokovicích

Žák 2. ročníku SOU Domažlice učebního oboru Truhlář Robin Beran se svojí prací Elektrárna na dřevoštěpky ve Waldmünchenu reprezentoval Českou republiku jako náhradník na 10. ročníku Mezinárodní konference Enersol 2014, která se konala 10. a 11. dubna 2014 v Otrokovicích. Součástí konference byla i soutěžní přehlídka žákovských projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energií, snižování energetické náročnosti a omezování emisí v dopravě.

Nutno podotknout, že jako žák učiliště za sebou zanechal žáky gymnázií i středních odborných škol a přesvědčil všechny přítomné, že nezáleží na typu školy, ale na zájmu o problematiku a zodpovědném přístupu ke vzdělávání.

K tomuto úspěchu mu blahopřejeme.

P1030229 P1030230 P1030236

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí