Přednáška „Trestní odpovědnost, trestní právo“

Paní Brožová z Policie ČR v Domažlicích přednesla žákům trestní právo, trestní odpovědnost, hovořila o tom, jaké tresty v ČR je možné uložit, v jakých případech se trest neukládá….   

Přednášku si vyslechli žáci 2. ročníků – 17.3. třída K2.B, 18.3. třída K2.A, 20.3. třída T2.K. Ve třídě S2. se uskuteční  přednáška v náhradním termínu.                                                                                       

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí