Prodavač

Nově otevíráme na SOU Domažlice obor Prodavač!

                                                                                                                 

Název oboru                         PRODAVAČ                                        

Kód oboru:                           66-51-H/01                                         

Forma vzdělávání:              denní, 3 roky                                  

Způsob ukončení:               závěrečná zkouška

Certifikace:                           výuční list                                           

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladník v obchodě, a to v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozovnách i v roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Placený odborný výcvik je zajišťován u provozoven ZKD Sušice v síti prodejen COOP v regionu Domažlice. Po absolvování závěrečné zkoušky můžete pokračovat v dalším nástavbovémstudiu Podnikání na naší škole a získat tak maturitu.

 

Vyučte se v oboru, který má na současném trhu budoucnost jistou.

 

Učební plán


 

 

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí