První pomoc - obor kadeřník

 

Dne 18. 3. 2019 se uskutečnil v naší škole pro obor Kadeřník 1. a 2. ročník kurz první pomoci, který zorganizovaly pro naše žáky paní učitelky Vondrovicová, Zieglerová.

Studenti VOŠ zdravotnické seznámili, předvedli a naučili naše žáky tomu, jak poskytovat první pomoc.

Žáky zapojili do poskytování první pomoci praktickými ukázkami ošetřování zlomenin, masáží srdce – resuscitace, stabilizované polohy a popálenin.

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí