Exkurze ZEVO Plzeň a EKODEPON Černošín

28.6.2018 se třídy M2 a K1A účastnili odborné exkurze, která byla zaměřena na způsoby nakládání s odpady a jejich následnému využití. V Závodě pro energetické využití odpadu (ZEVO) Plzeň u obce Chotíkov se žáci seznámili s energetickým využitím odpadu při jeho spalování. Vzniklé teplo se využívá pro dálkové vytápění severního předměstí Plzně a pro výrobu elektrické energie. Na skládce společnosti EKODEPON v Černošíně se žáci seznámili s tříděním separovaného odpadu na třídící lince a jeho následnou recyklací.

Exkurze ZEVO Plzeň a EKODEPON Černošín

IMG_2377
IMG_2378
IMG_2379
IMG_2381

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí