Školní kolo olympiády z českého jazyka

Ve dnech 2.12. a 11.12.2019 proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnilo 21 žáků. Žáci řešili úlohy z gramatiky a také psali slohové práce. První tři místa obsadily Lucie Osvaldová (M1.K), Markéta Šotová (G3.K) a Zuzana Götzová (M2.S). Tyto tři žákyně budou dále naši školu reprezentovat na okresním kole.

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí