Ohlas burzy práce na SOU Domažlice v německém tisku

V bavorském deníku Chamer Zeitung vyšel článek spolu s obsáhlým obrazovým doprovodem o čtvrtém ročníku burzy práce „Klíč k příležitostem“ (německy pod názvem „Berufsinfomesse“), která se v březnu uskutečnila na SOU Domažlice. Článek shrnuje průběh akce, zmiňuje její české a německé účastníky a celou akci hodnotí jako další důležitý příspěvek k rozvíjení česko-německé přeshraniční spolupráce v dnešní době hospodářské konjunktury i k podpoře a propagaci učňovského školství.
M. Šíp
 
Messe 2018

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí