Obráběč kovů - zaměření na obluhu CNC strojů

Obor je zaměřen na obsluhu CNC strojů, sledování jejich provozu a kontrolu přesností obráběných součástí. Absolvent je připraven pro vykonávání řemeslné práce, získá základní vědomosti o kovech a dalších používaných materiálech. Ovládá výrobní zařízení, seřizuje a udržuje je. Má základní vědomosti o technologii výroby. Zná základy odborného kreslení výrobků a čtení výkresů, používání norem.
 
 
 
 
 

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí