Přijímací řízení 2020/2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášky žáci ze ZŠ a nástavbového studia podávají do 2. 3. 2020
 
14. 4. 2020  první řádný termín jednotné zkoušky
 
                 8:30 – 9:55 Matematika 
 
                10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura
 
15. 4. 2020  druhý řádný termín jednotné zkoušky
 
                8:30 – 9:55 Matematika 
 
               10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura
 
13. 5. 2020  první náhradní termín jednotné zkoušky
 
                 8:30 – 9:55 Matematika 
 
                10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura
 
14. 5. 2020  druhý náhradní termín jednotné zkoušky
 
                 8:30 – 9:55 Matematika 
 
                10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura
 
 
 
22. 4. 2017 vyhlášení pořadí uchazečů do tříletých oborů nejpozději do 30. 4. 2017 vyhlášení pořadí uchazečů do čtyřletých oborů a nástavbového studia (28.4. výsledky řádného termínu JPZ uvolněné Cermatem)

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí