POSLOVÉ JARA

Posly jara bývají obvykle nazýváni skřivan a špaček. Již zanedlouho se rozezpívá skřivan svými zurčivými trylky nad poli. Jeho radostný zpěv je nerozlučně spjat s typickým vzletem. Posléze se nám zcela ztrácí z dohledu a jen jeho zurčivá píseň dává tušit jeho přítomnost nad námi.

Špačkovo první zavrzání vyjadřuje radost ze šťastného návratu domů, která se bezděky přelévá i do lidských srdcí. A špaček, jako by to věděl, jakmile mu to počasí dovolí, ihned obsadí svou budku. Odtud pak zvučně oznamuje celému okolí svůj návrat z daleké pouti.

Ale kromě těchto dvou nejznámějších poslů jara přilétají mnozí jiní, stejně stateční a odvážní. Netrpělivě vyhlížíme čápy, kteří jsou letos navíc ptáky roku. A právě o nich a jejich sledování i nevšedních výzkumech přednášel v rámci přednáškového cyklu Středního odborného učiliště v Domažlicích dne 25. března 2014 ornitolog a odborný pracovník Referátu krajského úřadu v Plzni ing. Jiří Vlček. Jeho přednáška studenty zaujala a koordinátorka projektu ing. Dana Hájková chystá další zajímavá setkání v cyklu environmentální výchovy.

 

IVAN NIKL

Poslové jara

P1030208
P1030205
P1030204
P1030200

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí