Požadavky na odborný výcvik pro školní rok 2020/2021

tel.kontakt:
Pohanka 604394851
Olejníková 739 372 701
tel.kontakt:
Pohanka 604394851
Fialová 605882576
tel.kontakt:
Pohanka 604394851
tel.kontakt:
Felix 777586755
Konop 603585095
tel.kontakt:
Felix 777586755
Vrána 720103500

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí