Přednášky k projektovému dni Den Země

Dne 26. 4. 2013 se žáci naší školy společně se svými učiteli zúčastnili dvou přednášek na téma Ekosystémy a Invazní enersolrostliny. Obě přednášky se uskutečnily v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU.  Přednášející RNDr. Mgr. Zdenka Chocholoušková PhD. ze Západočeské univerzity v Plzni seznámila přítomné s přírodními i umělými ekosystémy, vysvětlila vztahy a vazby, které v každém ekosystému zajišťují rovnováhu mezi jednotlivými druhy rostlin a živočichů a následky narušení těchto vazeb, které mohou mít katastrofální následky pro lidstvo.  V druhé přednášce RNDr. Chocholoušková seznámila žáky s invazními rostlinami na našem území a s problémy, které tyto rostliny způsobují.

 2

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí