Přehled oborů vyučovaných v místě poskytovaného vzdělání ve Stodě, Plzeňská 245

Tříleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem
 

65-51-H/01 Kuchař - číšník       
69-51-H/01 Kadeřník  
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - zaměření informační a komunikační technologie 
 
Dvouleté obory vzdělání pro absolventy tříletých oborů zakončené maturitní zkouškou
64-41-L/51 Podnikání 
 

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí