Přehled oborů

logo SOU1111
Čtyřleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

23-45-L/01 Mechanik seřizovač    
65-41-L/01 Gastronomie  
 

Tříleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem

Dvouleté obory vzdělání pro absolventy tříletých oborů zakončené maturitní zkouškou
64-41-L/51 Podnikání

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí