PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Soutěže „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“ se zúčastňujeme od roku 2006, kdy vznikla. Jejím pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěžící odpovídají na otázky z matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu, chemie i ekologie. Cílem této soutěže je podporovat zájem žáků o přírodovědné obory, prezentovat jejich zajímavost a užitečnost, mezi žáky vyhledávat talenty, podporovat zájem a rozvíjet jejich nadání.

Naše škola se zapojuje do soutěže v kategorii Junior (I. - II. ročník SŠ). Soutěžícím je zadán jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, vybírá se jedna správná odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení žáci mají 45 minut a mohou získat maximálně 120 bodů. Soutěž je nepostupová - výsledky se ale sumarizují za okres, kraj i státy a jsou potom pro porovnání zveřejněny. V letošním roce soutěžilo ve školním kole celkem 50 žáků.

Výsledky školního kola:

  1. místo: Patrik Kubš
  2.  místo: Monika Novotná
  3. místo: Zdeněk Horn

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí