Projekt „Blíže k lesu“

Žáci prvního ročníku oboru vzdělávání Truhlář se v rámci školního projektu environmentálního vzdělávání „Blíže k lesu“ a za spolupráce Městských lesů Domažlice zúčastnili 2. 10. 2014 projektového dne, který se konal na České Kubici.

Cílem projektového dne bylo seznámit žáky s ekosystémem les, s hospodářským využitím lesa, způsoby těžby dřeva a pomoci s úklidem lesa po těžbě. Na závěr pobytu si žáci po dobře odvedené práci a za krásného podzimního počasí opekli špekáčky a u ohně si sdělovali své zážitky a pocity.

Projekt „Blíže k lesu“

P1030541
P1030554
P1030559
P1030540
P1030535
P1030526
P1030508
P1030507

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí