Projektové vyučování

 

Žáci třídy M1.S při výuce ekologie vytvářeli projekt s názvem Vůně hub. Cílem projektu bylo seznámit žáky s morfologií a systémem hub, jejich využitím v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, ale i s  negativními účinky některých hub na lidský organismus.
Žáci diskutovali o významu hub pro člověka a životní prostředí, o způsobu jejich sbírání a určování. Nasbírané houby zatřídili a popsali  podle atlasu hub, a připravili tak výstavu hub v ekologickém koutku  i pro ostatní žáky naší školy.
Při závěrečném zhodnocení zavítali i do lesní pedagogiky a rozhodli se pokračovat v poznávání vůní lesa a zúčastnit se čištění lesa, které proběhne v rámci projektu Mezinárodní den lesa , a to ve spolupráci s Městskými lesy Domažlice.
 
projek.vyuč.
 
 
 
 
 

 

 

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí