Projektový den Den Země na SOU Domažlice

22. dubna se na naší škole konal projektový den Den Země.

     Tentokrát jsme Den Země zaměřili na obnovitelné zdroje energie a žáci naší i stodské školy vyrazili do nedalekého Waldmünchenu, aby se s výrobou energie z obnovitelných zdrojů seznámili.

      Po vřelém uvítání starostou Waldmünchenu, zástupcem zemského rady, členy spolku Čerchov a koordinátorem Technické školy pro obnovitelnou energii ve Waldmünchenu, byli žáci rozděleni do čtyř skupin a každá skupina s pedagogy a studenty technické školy se vydala na místa se zpracováním různých zdrojů obnovitelné energie.

     Žáci navštívili a seznámili se s provozem elektrárny na biomasu a vodní elektrárny, v bioenergetické vesnici Schöferei viděli přeměnu biomasy na bioplyn a seznámili se s jeho dalším využitím jako zdrojem energie. V prostorách technické školy si vyslechli přednášku o obnovitelných zdrojích energie a na modelech tepelného čerpadla a fotovoltaického článku si mohli vyzkoušet, jak pracují.

      I když se exkurze zúčastnilo 144 žáků, díky jejich rozdělení do čtyř skupin a postupnému navštívení všech čtyř stanovišť, na kterých byli učitelky německého jazyka, mohli si žáci vše prohlédnout a byly zodpovězeny i jejich dotazy.

      A tak se všichni vraceli domů plni dojmů a nových poznatků.

 

4

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí