Protokol o kontrole - Kr.hygien. stanice

24. 9.2016 se uskutečnila na Středním odborném učilišti Domažlice kontrola Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje – pracoviště Domažlice

Předmětem šetření byla: nutriční hodnota pokrmů, pestrost, výživové požadavky podle skupin spotřebitelů v provozovně potravinářského podniku dle nutričního doporučení MZ ČR v PPP SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice – měsíc žáří 2016

Vyhodnocení jídelního lístku:

Byli jsme pochváleni za četnost luštěninových polévek a použití netradičních druhů zavářek do polévek. Pochvala náleží školní jídelně za nabídku jídel v souladu s doporučenou pestrostí MZ ČR a tím správné zdravé výživy. Jídelníček jsme měli ohodnocen na výbornou v menu č. 1 a č. 2.

Kladně hodnotí skladbu jídelníčku rovněž rodiče žáků.

Pochvala náleží vedoucí školní kuchyně Ing. Světlaně Librové a týmu školní kuchyně pod vedením vedoucí kuchařky Hany Ledvinové a kuchařkám Aleně Rojtové a Evě Kuchyňkové, které jsou instruktorkami našich žáků oborů gastronomie a kuchař – číšník, kteří v naší školní kuchyni konají odborný výcvik.

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí