Průzkum - zdravověda třída G2.

Žákyně třídy G2. oboru kosmetické služby se dne 29.3.2016 v rámci výuky předmětu zdravověda, zaměřily na průzkum obyvatel ohledně:
1. V jaké formě přijímají vitamíny v zimním období.
- čerstvé ovoce a zelenina, jen třetina dotázaných se uchyluje k vitamínům ve formě prášků
2. Za jak dlouho po probuzení přijímají potravu.
- rozmezí mezi půl hodinou a 1 hodinou
3. Jaký nápoj přijímají jako první po probuzení
- čaj, káva, voda, džús
4.Kolik tekutiny vypijí v průměru za den.
- 1l až 4l
5. Jak a čím se chrání v období chřipek.
- citrón, vitamíny ve větší míře, med, očkování, nechodí mezi větší počet lidí
 
Věk u dotazovaných se pohyboval od 5 do 60 let.
Děkujeme za ochotu zodpovídat otázky a umožnění fotodokumentace.
 

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí