Seznámení s rodiči a studenty prvých ročníků

21. června proběhlo v naší škole seznámení s rodiči a studenty prvých ročníků. Na setkání se rodiče a studenti seznámili s výsledky školy s úspěchy, kterých jsme dosáhli v loňském roce. Byli seznámeni s pomůckami a učebnicemi, které budou ke studiu potřebovat při nástupu do školy. Zároveň se představily strojařské firmy, kam budou studenti docházet na praxe. Pokud budou mít studenti dobré studijní výsledky mají možnost do firem po studiu nastoupit do zaměstnání. Ve službových oborech se představila firma Fomi, která studentům nabízela oblečení pro praktické vyučování.
 

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí