Slavnostní otevření nových strojů a technologií v Rohově ulici

Vážení partneři,dovolujeme si Vás pozvat dne 15. května 2015 od 13.00 hodin do Středního odborného učiliště v Domažlicích ke slavnostnímu zahájení provozu nového strojního vybavení pro výuku CNC obrábění. Tato akce proběhne ve školních dílnách strojírenských oborů na adrese Rohova 233 v Domažlicích. Rovněž Vás srdečně zveme na konferenci, která se bude konat ve stejný den ve 14.30 hod. v budově školy ulice Prokopa Velikého 640 v Domažlicích.  

Program konference:

1. Zahájení a úvod (Mgr. Zdeňka Buršíková - ředitelka SOU Domažlice)

2. Praxe žáků ve firmách (Mgr. Zdeňka Buršíková, Jaroslav Sokol - zástupce ředitelky pro praktické vyučování, Bc. Pavel Buršík - vedoucí učitel odborného                     výcviku strojírenských oborů)

3. Školní vzdělávací programy - škola a firma ( Bc. Pavel Buršík)

4. Daňové zvýhodnění pro firmy

5. Siemens, partner pro školu a firmy (Ing. Karas, Ing. Klocová, Siemens)

6. Diskuze

7. Závěr

Pořízení vybavení z projektu

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí