Slavnostní ukončení kurzu CNC-frézování dřeva v Německu

V pátek 8. června 2018 proběhlo v pobočce chamské učňovské školy ve Furth im Waldu slavnostní předání certifikátů vybraným žákům S2.T domažlického učiliště. Čtyři žáci druhého ročníku SOU Domažlice, obor truhlář, se během čtrnáctidenního kurzu naučili navrhovat dřevěné výrobky v CAD/CAM systému, programovat počítačem řízenou frézku a sestavovat získané vyfrézované díly s využitím nejmodernějších přístrojů a nástrojů, jimiž disponuje tamní truhlárna. Slavnostního předání certifikátů se zúčastnil ředitel Berufsschule Cham, pan Siegfried Zistler, ředitel furthské pobočky školy, pan Johann Altmann, místostarosta Furth im Waldu, pan Michael Mühlbauer, zástupci učitelů i místního tisku. V závěrečných projevech zaznělo, že kurz pro truhláře ještě dále prohlubuje již tak intenzivní mezinárodní spolupráci, kterou obě partnerské školy, Berufsschule Cham a SOU Domažlice, rozvíjejí neformálně již od 80. let 20. století, oficiálně pak od r. 2012, kdy byla mezi oběma institucemi podepsána smlouva o spolupráci. Celý přeshraniční modul pro truhláře obsahuje vedle jazykových a odborných kurzů také praxe v německých podnicích v regionu, které proběhnou na začátku příštího školního roku.

Martin Šíp

 

Foto

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí