SOU Domažlice na veletrhu AZUBI-Live 2018

Každoroční „putovní“ veletrh AZUBI-Live zaměřený na německé učňovské školství se letos uskutečnil v pátek, 9. března 2018, v bavorském městečku Bad Kötzting, v místním školním areálu. Jediným českým zástupcem na akci, která má pomoci německým žákům a jejich rodičům vybrat to správné zaměstnání a zajistit jim tak úspěšnou profesní budoucnost, bylo právě domažlické učiliště. Expozice SOU Domažlice a Stod prezentovala průřez nabízených učňovských a studijních oborů a velký ohlas měla zejména živá vystoupení našich žáků, kteří zde za symbolické jedno euro namíchali návštěvníkům vybraný nápoj, ostříhali je či provedli líčení a lakování nehtů vždy podle individuálního přání. Vedle kuchařů, kadeřnic a kosmetiček naši školu na veletrhu zastupovali i žáci technických oborů s jejich učiteli odborného výcviku a samostatnou výstavou výrobků přispěli též domažličtí truhláři.

Oficiálně veletrh, kde vystavovaly všechny významné německé firmy a školy z chamského regionu, zahájil zemský rada, pan Franz Löffler. Ve svém projevu zdůraznil především vzájemnou provázanost učňovského školství a potřeb německého průmyslu a jako hlavní výzvu pro budoucnost označil plánovanou digitalizaci a fenomén Průmyslu 4.0. Maria Kinzingerová, zmocněná bavorským ministerstvem školství dohledem nad německými reálkami v regionu, vyzdvihla kvality německého duálního systému vzdělávání a vedle rozvíjející se digitalizace a vytváření integrovaných datových sítí zmínila také důležitost přeshraniční spolupráce a výměnných studijních pobytů. „A v této souvislosti je třeba obzvláště uvítat spolupráci chamské odborné školy s SOU Domažlice a pochvalně vyzdvihnout její atraktivní zastoupení na veletrhu ať už ve formě infostánku, nebo ve formě živých prezentací,“ citujeme z projevu, který nám paní Kinzingerová velkoryse poskytla.

 

Martin Šíp

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí