Stmelení Ekotýmu SOU Domažlice

Členové Ekotýmu se zúčastnili  společně s koordinátorkou EVVO Ing. Danou Hájkovou dne 7. června 2013 ukázkové a enersolvýukové akce v rámci projektu Poznávej les, kterou pořádali Domažlické městské lesy s.r.o. v areálu lovecké chaty Zelenov. Pro naše žáky byl připraven bohatý program s ukázkou kácení a přibližování dřeva, pletení košíků z proutí, žáci vyzkoušeli si práci s řezbářskými dláty, zaměstnanci lesů jim předvedli výrobu dřevěného uhlí a vábení zvěře. V prostorách chaty byly vystaveny vzorky dřevin, kožešiny lesních zvířat a paroží. Na závěr si všichni společně opekli špekáčky a povídali si o dojmech z jednotlivých akcí a o nově získaných informací.

 

eko tým

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí