SOU Domažlice na veletrhu AZUBI-live v Rodingu

I letos se domažlické učiliště jako jediná česká škola prezentovalo na prestižním bavorském veletrhu Azubi-live zaměřeném na učňovské vzdělávání a s ním propojené regionální firmy. Veletrh je přitom putovní – po loňském ročníku, který se uskutečnil v Bad Kötztingu, se organizátoři rozhodli zrealizovat jej letos v Rodingu, kde se na malém území potkávají hned tři školy – základní škola, reálka a učiliště.

Slavnostního zahájení akce se ujal ředitel místní reálky, v jejichž prostorách se veletrh uskutečnil. V projevu zdůraznil důležitost reálné školy v systému německého školství: právě z reálek odchází většina žáků do učňovských škol, a musí si tedy již tehdy vybrat své povolání/profesi/řemeslo. Zemský rada, pana Franz Löffler, pak vzápětí zdůraznil takřka ideální ekonomické podmínky, v nichž žijeme (hospodářská konjunktura, minimální nezaměstnanost) a oboustranně výhodnou provázanost místního školství s regionálními firmami. Dále s projevem vystoupili např. prezident Hospodářské komory Dolního Bavorska-Horní Falce, dr. Georg Haber, předseda Agentury práce ve Schwandorfu, pan Markus Nitsch, a také zastupující starosta Rodingu, pan Alfred Reger. SOU Domažlice v oficiální části programu zastoupil Mgr. Vladimír Felix, zástupce ředitelky pro praxi.

SOU Domažlice se na akci prezentovalo ve dvou stáncích. V jednom nabízeli naši číšníci míchané nealkoholické nápoje, v tom druhém se představily hned čtyři nabízené obory: kadeřníci, kosmetičky, truhláři a elektromechanici ze Stoda. Vedle kadeřnic, které téměř nestíhaly ostříhat všechny zájemce z řad dětských i dospělých návštěvníků akce, zaujali zejména roboti a automatické hračky, jež zde představili stodští elektromechanici.

Martin Šíp

FOTO šipka

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí