Student

Ve všech třídách se od 24. května 2021 obnovuje prezenční výuka v teoretickém vyučování i odborném výcviku dle stálého rozvrhu a suplování.
Vzhledem k tomu, že budou v květnu a červnu probíhat maturitní a závěrečné zkoušky, budou mít některé třídy změny rozvrhu, které budou vždy předem zveřejněny v suplování.
Děkujeme za pochopení.

PROVOZ ŠKOLY od 26.4.2021

Praktická výuka bude probíhat za osobní přítomnosti žáků dle rozvrhu hodin. 

Organizace výuky od 26.4.2021 na odborném výcviku

Teoretická výuka bude probíhat distanční formou vzdělávání, tzn. žáci pracují v systému Teams, řídí se pokyny vyučujících (studují materiály, plní úkoly, připojují se online).

Praktické i teoretické vyučování je pro všechny žáky povinné.

S případnými dotazy se obracejte na třídní učitele, učitele odborného výcviku nebo zástupce ředitelky.  

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY od 26.4.2021 

Školní jídelna je od pondělí 26. 4. 2021 v provozu. Žáci mají možnost si objednat stravu na www.strava.cz.

 

 

 

 

Podmínky pro vstup žáků a pedagogických pracovníků na praktické vyučování do budovy školy a míst poskytovaného vzdělání

 

 

logo SOU1111
 
 
 
 

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí