Memento

Dne 24.2.2016  žáci tříd M1.S, M1.K a D1.C zhlédli představení „Memento“ jako program v rámci protidrogové prevence.Memento – dramatizace románu Radka Johna - vypráví o narkomanech.  Žáci se dostali do středu dění, do života těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním smyslem života. Hlavní hrdina se nechá v 16 letech partou stáhnout k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho života s drogou a líčí působení drogy na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. 
 

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí