Vzniká vědecká práce o česko-německé přeshraniční výuce na SOU Domažlice

Letos si neformálně připomínáme páté výroční intenzivně probíhající česko-německé spolupráce mezi SOU Domažlice a učňovskou školou v Chamu. Během těchto pěti let mohli žáci domažlické školy těžit z bohaté nabídky kulturních, sportovních i vzdělávacích akcí přeshraničního charakteru, jejichž pomyslným vrcholem se stala nabídka tříletých česko-německých vzdělávacích modulů pro mechaniky seřizovače a nově též pro elektroinstalatéry, kuchaře a truhláře. Čilé spolupráce mezi oběma školami si všiml Achim Johannes Bornhofen, student univerzity v německém Bamberku, a zvolil si ji jako téma pro svoji magisterskou práci. V současné době pan Bornhofen pracuje na rozsáhlém dotazníkovém šetření, které se stane empirickým podkladem pro jeho vědeckou práci o nejúspěšnějším počinu na poli česko-německého přeshraničního vzdělávání v česko-bavorském regionu.

Martin Šíp

 

Foto - pan Bornhofen

autor

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí