Školní kola olympiády z německého a anglického jazyk

Dne 23.11.2016 proběhla první část školního kola olympiády z německého a anglického jazyk, kterého se zúčastnilo celkem 47 žáků školy. Žáci řešili 4 úlohy, které svou formou i obsahem jsou velice blízké úlohám maturitním. V časovém limitu 65 minut naprostá většina soutěžících úlohu dokončila.
Výsledky budou zveřejněny po 30.11.2016, kdy proběhne druhá část školního kola.

Foto

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí