„Trestní právo, kriminalita mládeže“

Studenti 1. ročníků maturitních oborů a žáci 2. ročníků tříletých oborů vyslechli  přednášku „Trestní právo, kriminalita mládeže“. Paní Brožová z Policie ČR v Domažlicích přednesla studentům trestní právo, trestní zodpovědnost, rozlišení přestupku a trestného činu, jaké tresty v ČR mohou soudy zadat….

20.1.2016– přednáška ve třídě M1.S

26.1.2016 – přednáška ve třídě S1.T

27.1.2016– přednáška ve třídě M2.S

10.2.2016– přednáška ve třídě K2.B

17.2.2016– přednáška ve třídě M1.K

V průběhu měsíce března čeká ještě přednáška na třídu K2.A.

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí